Pro spotřebitele

Aby neměli pocit, že jsou klamaní a manipulovaní, a nebrali reklamu jako nutný výdaj firem, který jen zdražuje výrobky a služby. Aby jim reklama přinášela zlepšení poměrů ve společnosti. Nejenom pro ně samotné, ale i pro ostatní. Aby je reklama zmocňovala podílet se na pozitivní změně interakcí.

Pro marketéry

Aby získali zpět zaslouženou váhu ve firmách, v nichž působí. Aby opět získali důvěru a věrnost zákazníků a tvořili hodnotnější značky. Aby pro ně reklama byla prostředkem trvalého dialogu se společností.

Pro agentury

Aby je práce opět bavila a mohly se těšit z toho, že výsledky kampaní nebudou jenom krátkodobé, a že přínosy jdou za hranice zisku zadavatele. Aby cítily zadostiučinění a mohly se ke svému oboru hrdě hlásit a ne se za něj stydět!